Klaipėdos lopšelis-darželis

Dėmesio klaipėdiečiai! Nepaprastasis skubus įspėjimas – Balticum TV žinių  tarnyba

2022-02-21 įsigaliavo V-2743 „DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILIŲ ĖMINIAI, NAUDOJIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dd05940900b11ecaf3aba0cb308998c

Operacijų vadovo sprendimų Nr. V-1927 ir V-2743 pakeitimais, numatyta, kad nuo vasario 21 d.:

  • Ugdymo įstaigose atsiranda galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“.
  • „Čiulpinukai“ galės būti naudojami pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomų vaikų testavimui.
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami tik tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga bei gavus iš tėvų/globėjų raštišką sutikimą. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis ugdymo įstaigoje dažnesniu periodiškumu (izoliacija netaikoma), pagal izolaicijos taisyklių 9 priedo algoritmą, kas dvi dienas 10 dienų nuo sąlyčio datos.

Greitųjų antigeno testų „Čiulpinukų“ naudojimo instrukciją: