Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

1 2 3 6

Judėk tvariai. Išlik sveikas!

2021 m. Europos judumo savaitės tema yra „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“. Šiemet tema pasirinkta paminint sunkumus, kuriuos Europa, kaip ir visas pasaulis, patyrė per COVID-19 pandemiją.

Nuo pirmadienio iki penktadienio ugdymo įstaigoje rytais vyko linksmosios DISKOmankštos, kurios kvietė ne tik darželį lankančius vaikus, bet ir įstaigos darbuotojus pradėti dieną žvaliai, linksmai mankštinantis. Visas rytines mankštas smagiai baigdavo žaidžiant mėgstamus judriuosius žaidimus. Judrumo savaitė sukėlė ne tik vaikams, bet ir visai įstaigos bendruomenei šiltų bei pozityvių emocijų.

Renginio vykdytoja: visuomenės sveikatos specialistė Anastasija Konstantinova

Birštonas.lt » Europos judumo savaitė 2021 vyks ir Birštone

Klaipėdos miesto savivaldybė ir Karalienės Luizės jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru ir kitais socialiniais partneriais, organizuoja ir mielai kviečia į kasmetinį miesto bendruomenės renginį „Būkime kartu“, kuris vyks š. m. rugsėjo 25 d. Sąjūdžio parke.

Detalesnę programą rasite plakate.

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, Klaipėdos Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizavo konkursą „Ar žinai, kad…“. Iš 368 atsiustų darbų, mūsų lopšelio-darželio auklėtiniai laimėjo II vietą.

Sveikiname nugalėtojus – ikimokyklinę grupę „Saulėgrąža“!

Išsami informacija apie konkursą: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1102423733579144&id=100014345820490

Vaikai kartu su mokytojomis ir tėvais aktyviai dalyvavo meninėje, kūrybinėje veikloje – gamino vėjo malūnėlius. Įgyvendino savo sumanytas idėjas, lavino estetinio skonio pajautimą, kūrybiškumą, bendravo ir bendradarbiavo su bendraamžiais ir suaugusiaisiais. Sukurtus darbus vaikai pristatė darželio bendruomenei, surengiant parodą lauke bei šventę Vaikų gynimo dienai paminėti.

Primename, kad vasaros pradžia yra puikus metas pradėti rūpintis vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ).

Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą.

Mokinių sveikatos pažymėjimai

1 2 3 6