Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

1 2 3 8

Dėmesio klaipėdiečiai! Nepaprastasis skubus įspėjimas – Balticum TV žinių tarnyba

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Atsižvelgiant į tai, kad dominuojant Omikron atmainai ir esant labai aukštam visuomenės imunizacijos lygiui, netaikant beveik jokių pandemijos kontrolės priemonių, epidemiologinė situacija gerėja, šiuo metu tęsti ekstremalią situaciją nėra pagrindo.

Pagal kompetenciją, teikiame informaciją apie nuo 2022 m. gegužės 1 d. galiosiančius su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu ugdymo įstaigose susijusius aspektus.

Epidemiologinė situacija

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė situacija Lietuvoje pastarosiomis savaitėmis ženkliai gerėja.

Šiai dienai, didžioji dalis Lietuvos gyventojų (81,36 proc.) jau yra imunizuoti (persirgę ar vakcinuoti). Bendras imunizacijos lygis Lietuvoje yra >80%, o darbingo amžiaus grupėse ~90%. Labiausiai pažeidžiamoje asmenų grupėje (vyresni nei 80 m. amžiaus) imunizuota 75,37 proc. asmenų. Visiems vyresniems nei 5 m. amžiaus Lietuvos gyventojams sudaryta galimybė pasiskiepyti. Imlių COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) sukeliančiam virusui asmenų skaičius yra nedidelis, ypač po staigaus SARS-CoV-2 viruso Omikron atmainos išplitimo populiacijoje.

Nuo 2022 m. vasario pradžios mažėjant sergamumui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), taip pat nedidėjant hospitalizuojamų ir ypač reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomų pacientų skaičiui, jau buvo priimti sprendimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių švelninimo – atsisakyta sąlytį turėjusių asmenų izoliacijos, nebėra privalomo reikalavimo dėvėti asmens apsaugos priemones uždarose erdvėse ir kt.

Prie šiuo metu esamo labai aukšto visuomenės imunizacijos lygio, netaikant beveik jokių pandemijos kontrolės priemonių visi esminiai rodikliai rodo gerėjimo tendencijas visoje šalies teritorijoje: atvejų skaičius šiuo metu yra žemiau keturių pastarųjų bangų pikų, o reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose užimtumas ir mirčių skaičius juda ta pačia kryptimi atsilikdami dviem-trim savaitėmis.

Didėjant populiacijos imunizacijai ir kintant SARS-CoV-2 viruso savybėms, mirštamumo rodikliai taip pat pradėjo sparčiai mažėti. Pastaruoju metu mirčių atvejai daugiausiai registruojami pažeidžiamose imliose grupėse, t. y., tarp neskiepytų ir nepersirgusių rizikos grupėms priklausančių asmenų, bet bendra mirčių tendencija mažėja.

Iki sekančios pavojingos atmainos atsiradimo, didelio jau įgyto imuniteto nusilpimo ar virusui plisti palankaus rudens sezono atėjimo šios tendencijos, tikėtina, išsilaikys.

Tolesnės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės

Šiuo metu turimais duomenimis, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, nuo 2022 m. gegužės 1 d. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebelaikoma ypač pavojinga infekcija, o perkeliama į pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašą. Kiti COVID-19 ligos valdymo aspektai, galiosiantys nuo 2022 m. gegužės 1 d., pateikiami žemiau.

Izoliavimas

Privalomas izoliavimas sergantiesiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nebebus taikomas. Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai arba atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Iki pasveikimo, simptomus turintiems asmenims nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.

Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai.

Ugdymo paslaugų organizavimas

Nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimų: Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Testavimas

Periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais ir aplinkos paviršių tyrimai ugdymo įstaigose nebebus vykdomi. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą  ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, galės pasiūlyti savikontrolės testus mokiniams atlikti individualiai, pagal poreikį (pvz., mokiniui ugdymo proceso metu pajutus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymius pasiūlyti išsitirti savikontrolės tikslais). Esant poreikiui, greituosius antigeno testus savivaldybių visuomenės sveikatos biurams naudojimui ugdymo įstaigose iki šių mokslo metų pabaigos išduos Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija.

Kiti reikalavimai

Atsiradus naujai pavojingai viruso atmainai, silpstant kolektyviniam imunitetui ar virusui pradėjus sparčiai plisti tarp pažeidžiamiausių visuomenės grupių, atėjus rudens sezonui, situacija gali pasikeisti. Atsižvelgiant į tai, planuojama peržiūrėti gripo epidemijų skelbimo kriterijus, į juos integruojant su COVID-19 liga susijusius rodiklius. Taip pat bus peržiūrėtos priemonės, kurias bus rekomenduojama ar privaloma taikyti pasiekus epideminio sergamumo rodiklius ar atsiradus naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai, jei tai bus būtina situacijos valdymui. Tuo pačiu, į rekomenduojamas priemones bus įtrauktos nuostatos dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo skelbimo kriterijų ir tvarkos.

Keisis darbas su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejais ir protrūkiais – bus tiriami tik protrūkiai, kilę socialinės globos ir slaugos įstaigose, jei gaunamas kreipimasis – asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Kiekvienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis nebus tiriamas epidemiologiškai (nebus atliekama atvejo apklausa ir vykdomos jo valdymo priemonės), išskyrus tais atvejais, jei pradėtų plisti nauja pavojinga atmaina ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) gautų atskirą nurodymą iš Sveikatos apsaugos ministerijos.

Statistinę informaciją apie COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) ir toliau skelbs Lietuvos statistikos departamentas, tačiau bus peržiūrėta skelbiamos informacijos apimtis.

Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti sklandų atsaką į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą bei valdyti neigiamas pasekmes ugdymo įstaigose, nuolatinis savivaldybių administracijų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, švietimo įstaigų, NVSC, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tarpusavio bendradarbiavimas buvo itin svarbus. Kadangi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija dar nesibaigė, o būsimas rudens sezonas ar galimas naujos viruso atmainos atsiradimas ir toliau gali kelti iššūkių, tikimės ir tolesnio budrumo bei sėkmingo bendro darbo.

Dėmesio klaipėdiečiai! Nepaprastasis skubus įspėjimas – Balticum TV žinių tarnyba

DĖL VAIKŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

MIELI TĖVELIAI, KVIEČIAME MAŽUS IR DIDELIUS AKTYVIAI DALYVAUTI „JUDRIAUSIO DARŽELIO“ NEFORMALAUS SVEIKATOS UGDYMO KONKURSE

KONKURSO TIKSLAS – Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas, naudingų įpročių formavimas, šeimos teisingas fizinio aktyvumo nuostatų puoselėjimas.

KONKURSO UŽDAVINIAI:

 • Skatinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių fizinį aktyvumą;
 • Įtraukti šeimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuojamas įvairias fizinio aktyvumo veiklas;
 • Kurti sveiką ir aktyvią ikimokyklinės ugdymo įstaigos aplinką;
 • Skatinti su sveikata susijusių vertybių ir elgesio formavimąsi.

UŽDUOTYS:

 1. Nuo 2022 m. vasario 15 d. iki gegužės 30 d. mobiliosiomis programėlėmis užfiksuoti praeitus, prabėgtus, pravažiuotus (pvz., dviračiais, paspirtukais, riedučiais, išskyrus mechanines ir elektrines transporto priemones) kilometrus (ne žingsnius), nufotografuoti ir atsiųsti visuomenės sveikatos specialistei zemuogele@sveikatosbiuras.lt

Prašymas, kad nuotraukoje atsispindėtų visi nueiti/nubėgti kilometrai per 1 mėnesį (galima siųsti ir už visą dieną).

 1. Geriausio pasivaikščiojimo maršruto žemėlapio kūrimas – kūrybiškai, suprantamai parengti žemėlapį su maršrutu, kuriuo galėtų pasinaudoti ir kiti asmenys. Žemėlapis turi būti parengtas ant A3 formato lapo jums tinkančiomis meninio apipavidalinimo technikomis bei priemonėmis. Konkursui pateikiamas maršruto žemėlapis turi būti patogus eksponavimui.

APDOVANOJIMAS:

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos bus apdovanotos Klaipėdos miesto mero padėkos raštais, I-III vietų nugalėtojai, sveikatą stiprinančiomis ir ugdančiomis priemonėmis. Prizų steigėjas Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė“ ir verslo partneriai.

Neformalaus sveikatos ugdymo konkurso Judriausias darželis nuostatai 2022

Dėmesio klaipėdiečiai! Nepaprastasis skubus įspėjimas – Balticum TV žinių tarnyba

2022-02-21 įsigaliavo V-2743 „DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILIŲ ĖMINIAI, NAUDOJIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dd05940900b11ecaf3aba0cb308998c

Operacijų vadovo sprendimų Nr. V-1927 ir V-2743 pakeitimais, numatyta, kad nuo vasario 21 d.:

 • Ugdymo įstaigose atsiranda galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“.
 • „Čiulpinukai“ galės būti naudojami pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomų vaikų testavimui.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami tik tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga bei gavus iš tėvų/globėjų raštišką sutikimą. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis ugdymo įstaigoje dažnesniu periodiškumu (izoliacija netaikoma), pagal izolaicijos taisyklių 9 priedo algoritmą, kas dvi dienas 10 dienų nuo sąlyčio datos.

Greitųjų antigeno testų „Čiulpinukų“ naudojimo instrukciją:

Dėmesio klaipėdiečiai! Nepaprastasis skubus įspėjimas – Balticum TV žinių tarnyba

Siekiant efektyviau valdyti koronaviruso infekcijos plitimą, lopšelyje-darželyje „Žemuogėlė“ taikomas grupių aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių PGR tyrimas) ir  kartojamas kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas  molekulinės genetikos metodu koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių.

Ėminių paėmimas vykdomas pagal laboratorijos patvirtintą standartinių veiklos procedūrų aprašymą ir laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų.

Nustačius didelį kiekį viruso pėdsakų grupės aplinkos paviršių ėminiuose bus informuojama ir rekomenduojama nemokamai išsitirti, užsiregistravus adresu www.1808.lt (pasirinkti – po paviršių testavimo).

Aplinkos paviršių PGR tyrimai buvo atlikti:

 • 2022-01-12 Paimti 50 mėginiai;
 • 2021-11-09 Paimti 60 mėginiai;
 • 2021-10-26 Paimti 20 mėginiai;
 • 2021-10-13 Paimti 60 mėginiai.

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

 1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
 2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
 3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
 4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
 5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/).

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo informacinė sistema | Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo informacinė sistema

Vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų (kol nesuėjo 14 m.) sveiki nuolatiniai krūminiai dantys gali būti dengiami silantais. Ši paslauga apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

Kas yra silantai?

Silantai yra vaikų dantų ėduonies profilaktikai skirta medžiaga. Procedūros metu ši medžiaga giliai įsiskverbia į vaikų sveikų krūminių dantų vageles ir duobeles, jas hermetizuoja, neleidžia patekti ėduonį sukeliančioms bakterijoms bei angliavandeniams, kauptis apnašoms, maisto likučiams.

Kaip krūminiai dantys dengiami silantais?

Silantais hermetizuojamos nuolatinių pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų krūminių dantų vagelės, o jei ėduonies rizika didelė – hermetizuojamos kaplių vagelės ir gilios viršutinių lateralinių kandžių aklosios duobelės.

Procedūros metu dantų paviršius nuvalomas, apdorojamas specialia pasta ir padengiamas silantu, kuris sukietinamas panaudojant specialią šviesą. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama.

Ar ši procedūra skausminga?

Silantavimas yra visiškai neskausminga procedūra.

Kur atliekama silantavimo procedūra?

Nuolatinių krūminių dantų silantavimas atliekamas toje gydymo įstaigoje, prie kurios vaikas yra prirašytas. Arba kitoje gydymo įstaigoje (tiek valstybinėje, tiek privačioje), kuri su teritorine ligonių kasa (TLK) yra sudariusi sutartį dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

Daugiau informacijos apie silantavimą bei gydymo įstaigų, kurios dėl silantavimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis yra sudariusios sutartis su TLK, sąrašą, galima rasti svetainėje ligoniukasa.lrv.lt.

Taip pat žinotina, kad ligonių kasos iš PSDF lėšų kompensuoja ne tik vaikų nuolatinių krūminių dantų silantavimo (iki 14 metų), bet ir vaikų gydytojų odontologų specialistų konsultacijų, ortodontinių aparatų, dantų protezavimo (daliai apdraustųjų) bei stacionarinių odontologinių paslaugų išlaidas.

Daugiau informacijos galima rasti svetainėje ligoniukasa.lrv.lt.

1 2 3 8