Klaipėdos lopšelis-darželis

Taikomos metodikos ir programos:

  • „Vėrinėlis”
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

Įstaigoje taip pat vykdomos šios neformaliojo švietimo programos:

  • Lopšelio-darželio “Žemuogėlė” ikimokyklinio ugdymo programa
  • Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa
  • Individuali įstaigos meninio (teatrinio)  ugdymo programa “Žaidžiu teatrą”

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „ŽEMUOGĖLĖ” dirba 5 dienų darbo savaitę nuo 7.30 iki 18.00 val. (dvi grupės nuo 7.00 iki 7.00 ), teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

 

UGDYMO PROCESAS NUOTOLINIU BŪDU

Priemonių planas ugdymui organizuoti

NUOTOLINIO MOKYMO TAISYKLĖS 

Sveikatos stiprinimo programa