Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigoje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Dirba logopedas, sveikatos priežiūros specialistas.

Logopedai (rusų ir lietuvių kalbos)

 • vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
 • nustato kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimus;
 • teikia vaikams korekcinę pagalbą;
 • vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
 • konsultuoja pedagogus ir tėvus;
 • rengia metodines rekomendacijas.

Visuomenės sveikatos specialistė Anastasija Konstantinova

 • Sudaro, koreguoja, prižiūri vaikų maitinimo organizavimo atitiktį; konsultuoja maitinimo mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų auklėtojoms, vaikams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas, sklaida;
 • Pagalba vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • Pasiūlymų teikimas įstaigos administracijai dėl reikalingų priemonių užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;
 • Informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius apibendrinimus;
 • Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą.

Darbo grafikas:                   Pirmadienis       8.00- 15.00                     Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

                                             Antradienis        8.00 – 15.00

                                            Trečiadienis       8.00 – 18.00

                                             Ketvirtadienis    8.00 – 15.00

                                             Penktadienis      8.00 – 11.18

                                                      

Lopšelio-darželio  Žemuogėlė 2021 m. Metinis veiklos planas

  2020-2021 m.m. Profilaktinių duomenų ataskaita

Lopšelio-darželio  Žemuogėlė Metinio veiklos plano ataskaita, 2020 m.