Menu Close

Viešosios paslaugos

Įstaigoje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Dirba logopedas, visuomenės sveikatos specialistas.

Logopedai (rusų ir lietuvių kalbos)

  • vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
  • nustato kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimus;
  • teikia vaikams korekcinę pagalbą;
  • vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
  • konsultuoja pedagogus ir tėvus;
  • rengia metodines rekomendacijas.
Skip to content