Klaipėdos lopšelis-darželis

Įstaigoje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Dirba logopedas, visuomenės sveikatos specialistas.

Logopedai (rusų ir lietuvių kalbos)

 • vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
 • nustato kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimus;
 • teikia vaikams korekcinę pagalbą;
 • vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
 • konsultuoja pedagogus ir tėvus;
 • rengia metodines rekomendacijas.

 

Įstaigoje dirbanti visuomenės sveikatos biuro specialistė Anastasija Konstantinova

el.paštas: zemuogele@sveikatosbiuras.lt

 • Sudaro, koreguoja, prižiūri vaikų maitinimo organizavimo atitiktį; konsultuoja maitinimo mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų auklėtojoms, vaikams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas, sklaida;
 • Pagalba vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • Pasiūlymų teikimas įstaigos administracijai dėl reikalingų priemonių užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;
 • Informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius apibendrinimus;
 • Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą.

Darbo grafikas: 

Pirmadienis        8.00-15.00

Pietų pertrauka:

12.00 – 12.30

Antradienis 8.00-15.00
Trečiadienis 8.00-18.00
Ketvirtadienis  8.00-15.00
Penktadienis 8.00-11.18

                                                      

 

 

VISA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU COVID-19, SKELBIAMA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INTERNETO SVETAINĖJE. INFORMACIJA ATNAUJINAMA KASDIEN: https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-visuomenei

VISA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU SVEIKATOS RENGINIAIS, INFORMACIJA, BENDRUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMĄ IR KT., SKELBIAMA KLAIPĖDOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SVETAINĖJE. INFORMACIJA ATNAUJINAMA KASDIEN: https://www.sveikatosbiuras.lt/