Klaipėdos lopšelis-darželis

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Pažymėjimai privalo būti pildomi tik elektroniniu būdu ir kai kurių privačių odontologijos paslaugas teikiančių įstaigų išduodami „popieriniai“ Pažymėjimai teisiškai negalioja.

Prieš kreipiantis į odontologijos paslaugas teikiančią įstaigą, būtina pasiteirauti, ar ji atlikusi profilaktinį vaiko dantų ir burnos higienos būklės patikrinimą galės išduoti el. pažymėjimą. Jeigu įstaiga tokių galimybių neturi, tėvams reikia kreiptis į kitą odontologijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, turinčią galimybę išduoti el. pažymėjimą.