Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

MIELI TĖVELIAI, KVIEČIAME MAŽUS IR DIDELIUS AKTYVIAI DALYVAUTI „JUDRIAUSIO DARŽELIO“ NEFORMALAUS SVEIKATOS UGDYMO KONKURSE

KONKURSO TIKSLAS – Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas, naudingų įpročių formavimas, šeimos teisingas fizinio aktyvumo nuostatų puoselėjimas.

KONKURSO UŽDAVINIAI:

 • Skatinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių fizinį aktyvumą;
 • Įtraukti šeimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuojamas įvairias fizinio aktyvumo veiklas;
 • Kurti sveiką ir aktyvią ikimokyklinės ugdymo įstaigos aplinką;
 • Skatinti su sveikata susijusių vertybių ir elgesio formavimąsi.

UŽDUOTYS:

 1. Nuo 2022 m. vasario 15 d. iki gegužės 30 d. mobiliosiomis programėlėmis užfiksuoti praeitus, prabėgtus, pravažiuotus (pvz., dviračiais, paspirtukais, riedučiais, išskyrus mechanines ir elektrines transporto priemones) kilometrus (ne žingsnius), nufotografuoti ir atsiųsti visuomenės sveikatos specialistei zemuogele@sveikatosbiuras.lt

Prašymas, kad nuotraukoje atsispindėtų visi nueiti/nubėgti kilometrai per 1 mėnesį (galima siųsti ir už visą dieną).

 1. Geriausio pasivaikščiojimo maršruto žemėlapio kūrimas – kūrybiškai, suprantamai parengti žemėlapį su maršrutu, kuriuo galėtų pasinaudoti ir kiti asmenys. Žemėlapis turi būti parengtas ant A3 formato lapo jums tinkančiomis meninio apipavidalinimo technikomis bei priemonėmis. Konkursui pateikiamas maršruto žemėlapis turi būti patogus eksponavimui.

APDOVANOJIMAS:

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos bus apdovanotos Klaipėdos miesto mero padėkos raštais, I-III vietų nugalėtojai, sveikatą stiprinančiomis ir ugdančiomis priemonėmis. Prizų steigėjas Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė“ ir verslo partneriai.

Neformalaus sveikatos ugdymo konkurso Judriausias darželis nuostatai 2022

Dėmesio klaipėdiečiai! Nepaprastasis skubus įspėjimas – Balticum TV žinių tarnyba

2022-02-21 įsigaliavo V-2743 „DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILIŲ ĖMINIAI, NAUDOJIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dd05940900b11ecaf3aba0cb308998c

Operacijų vadovo sprendimų Nr. V-1927 ir V-2743 pakeitimais, numatyta, kad nuo vasario 21 d.:

 • Ugdymo įstaigose atsiranda galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“.
 • „Čiulpinukai“ galės būti naudojami pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomų vaikų testavimui.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami tik tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga bei gavus iš tėvų/globėjų raštišką sutikimą. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis ugdymo įstaigoje dažnesniu periodiškumu (izoliacija netaikoma), pagal izolaicijos taisyklių 9 priedo algoritmą, kas dvi dienas 10 dienų nuo sąlyčio datos.

Greitųjų antigeno testų „Čiulpinukų“ naudojimo instrukciją:

Dėmesio klaipėdiečiai! Nepaprastasis skubus įspėjimas – Balticum TV žinių tarnyba

Siekiant efektyviau valdyti koronaviruso infekcijos plitimą, lopšelyje-darželyje „Žemuogėlė“ taikomas grupių aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių PGR tyrimas) ir  kartojamas kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas  molekulinės genetikos metodu koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių.

Ėminių paėmimas vykdomas pagal laboratorijos patvirtintą standartinių veiklos procedūrų aprašymą ir laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų.

Nustačius didelį kiekį viruso pėdsakų grupės aplinkos paviršių ėminiuose bus informuojama ir rekomenduojama nemokamai išsitirti, užsiregistravus adresu www.1808.lt (pasirinkti – po paviršių testavimo).

Aplinkos paviršių PGR tyrimai buvo atlikti:

 • 2022-01-12 Paimti 50 mėginiai;
 • 2021-11-09 Paimti 60 mėginiai;
 • 2021-10-26 Paimti 20 mėginiai;
 • 2021-10-13 Paimti 60 mėginiai.

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

 1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
 2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
 3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
 4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
 5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/).

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo informacinė sistema | Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo informacinė sistema

Vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų (kol nesuėjo 14 m.) sveiki nuolatiniai krūminiai dantys gali būti dengiami silantais. Ši paslauga apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

Kas yra silantai?

Silantai yra vaikų dantų ėduonies profilaktikai skirta medžiaga. Procedūros metu ši medžiaga giliai įsiskverbia į vaikų sveikų krūminių dantų vageles ir duobeles, jas hermetizuoja, neleidžia patekti ėduonį sukeliančioms bakterijoms bei angliavandeniams, kauptis apnašoms, maisto likučiams.

Kaip krūminiai dantys dengiami silantais?

Silantais hermetizuojamos nuolatinių pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų krūminių dantų vagelės, o jei ėduonies rizika didelė – hermetizuojamos kaplių vagelės ir gilios viršutinių lateralinių kandžių aklosios duobelės.

Procedūros metu dantų paviršius nuvalomas, apdorojamas specialia pasta ir padengiamas silantu, kuris sukietinamas panaudojant specialią šviesą. Jei silantas iškrenta, krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis procedūra kartojama.

Ar ši procedūra skausminga?

Silantavimas yra visiškai neskausminga procedūra.

Kur atliekama silantavimo procedūra?

Nuolatinių krūminių dantų silantavimas atliekamas toje gydymo įstaigoje, prie kurios vaikas yra prirašytas. Arba kitoje gydymo įstaigoje (tiek valstybinėje, tiek privačioje), kuri su teritorine ligonių kasa (TLK) yra sudariusi sutartį dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

Daugiau informacijos apie silantavimą bei gydymo įstaigų, kurios dėl silantavimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis yra sudariusios sutartis su TLK, sąrašą, galima rasti svetainėje ligoniukasa.lrv.lt.

Taip pat žinotina, kad ligonių kasos iš PSDF lėšų kompensuoja ne tik vaikų nuolatinių krūminių dantų silantavimo (iki 14 metų), bet ir vaikų gydytojų odontologų specialistų konsultacijų, ortodontinių aparatų, dantų protezavimo (daliai apdraustųjų) bei stacionarinių odontologinių paslaugų išlaidas.

Daugiau informacijos galima rasti svetainėje ligoniukasa.lrv.lt.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Pažymėjimai privalo būti pildomi tik elektroniniu būdu ir kai kurių privačių odontologijos paslaugas teikiančių įstaigų išduodami „popieriniai“ Pažymėjimai teisiškai negalioja.

Prieš kreipiantis į odontologijos paslaugas teikiančią įstaigą, būtina pasiteirauti, ar ji atlikusi profilaktinį vaiko dantų ir burnos higienos būklės patikrinimą galės išduoti el. pažymėjimą. Jeigu įstaiga tokių galimybių neturi, tėvams reikia kreiptis į kitą odontologijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, turinčią galimybę išduoti el. pažymėjimą.

“Tėvų linija”: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti dėl vaikų ir paauglių elgesio, savijautos ar tarpusavio santykių. Vaikai ir paaugliai dažnai ką nors iškrečia, ne visuomet pavyksta su jais susikalbėti ar suprasti elgesio priežastis. Neretai suaugusieji nežino, kaip reaguoti ar nusiraminti, jaučiasi blogais tėvais.

„Visos šeimos susiduria su sunkumais. Niekam nepavyksta išvengti įtemptų situacijų ir stiprių emocijų ar abejonių dėl savo kaip tėvų elgesio. Tikrai visiems kyla klausimų, kaip geriau pasielgti ir reaguoti. Labai svarbu nelikti vieniems ir pasikalbėti su patikimu artimuoju ar pasitarti su psichologu”, – sako Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė.

Ypatingai tai aktualu, neslūgstant COVID-19 sukeltai pandemijai, kuri turi stiprią neigiamą įtaką šeimų, auginančių vaikus, emocinei savijautai. Profesionalūs „Tėvų linijos“ psichologai yra pasirengę tėvams, įtėviams, globėjams padėti įveikti įvairius psichologinius sunkumus, kurie kyla šeimose dėl karantino apribojimų, nerimo dėl sveikatos ar finansinių įsipareigojimų.

„Kai neaišku, ką daryti, tiek kasdienėje situacijoje, tiek susidūrus su rimtais sunkumais, svarbu žinoti, kad profesionalūs psichologai ir jų pagalba yra pasiekiama visiems Lietuvos tėvams. Mat „Tėvų linijos“ psichologai pataria ir konsultuoja nemokamai telefonu. Išsisaugokite kontaktuose „Tėvų linijos“ numerį 8 800 900 12 ir skambinkite pasitarti tiek kartų, kiek reikia”, – rekomenduoja J.Baltuškienė.

Nei skambučių skaičius, nei jų trukmė „Tėvų linijoje“ neribojama, o pokalbiai – anoniminiai. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną pirmadieniais–penktadieniais 9-13 val. ir 17-21 val.

Nemokamai pasitarti galima visais klausimais, susijusiais su vaikų ir šeimos psichologiniais sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams ar vaikams sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti arba reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti rūpesčiais. Taip pat jeigu kyla klausimų, kaip derėtų pasielgti konkrečioje situacijoje.

Paskambinkite į „Tėvų liniją“ nemokamu numeriu 8 800 900 12, darbo dienomis 9-13 val. ir 17-21 val.

Daugiau informacijos:

 Pasitelkę fantaziją ir kūrybines galias iš moliūgų gaminame žibintus, į vidų įdėti led lemputę. Darbų kiekis neribojamas – kuo daugiau, tuo smagiau.

Jie bus eksponuojami darželio teritorijoje lauke 10.25 – 10.29.

Moliūgus pristatyti spalio 25d.

Daugiau apie renginį: https://www.ldzemuogele.lt/veiklos-sritys/tradicijos-ir-pasiekimai/