Klaipėdos lopšelis-darželis

Naujienos

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, Klaipėdos Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizavo konkursą „Ar žinai, kad…“. Iš 368 atsiustų darbų, mūsų lopšelio-darželio auklėtiniai laimėjo II vietą.

Sveikiname nugalėtojus – ikimokyklinę grupę „Saulėgrąža“!

Išsami informacija apie konkursą: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1102423733579144&id=100014345820490

Vaikai kartu su mokytojomis ir tėvais aktyviai dalyvavo meninėje, kūrybinėje veikloje – gamino vėjo malūnėlius. Įgyvendino savo sumanytas idėjas, lavino estetinio skonio pajautimą, kūrybiškumą, bendravo ir bendradarbiavo su bendraamžiais ir suaugusiaisiais. Sukurtus darbus vaikai pristatė darželio bendruomenei, surengiant parodą lauke bei šventę Vaikų gynimo dienai paminėti.

Primename, kad vasaros pradžia yra puikus metas pradėti rūpintis vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e02a5c1764711e99ceae2890faa4193/asr ).

Vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išsiaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl savo sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą.

Mokinių sveikatos pažymėjimai