Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis “Žemuogėlė”, 19043493
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 09  d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas   Etatų     skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2020 m. 4 ketvirtis 2019 m.
1 Auklėtojos padėjėjas          10,45      866,55   461,31
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui            1,00     1931,75  1183,38
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reik.            1,00     1200,23   626,52
4. Direktorius            1,00     2010,63 1276,04
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas           4,50     1501,92   816,04
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas            10,25     1642,63    776,96
7. Logopedas             1,00     1309,92    888,79
8. Maisto sandėlininkas             0,50       836,95    481,20
9. Meninio ugdymo mokytojas             1,00     1511,25     727,90
10. Naktinė auklė             2,60       834,00      421,12
11. Neformaliojo ugdymo mokytojas             1,00    1597,07       853,76
12. Pagalbinis darbuotojas             1,00     668,73       416,25
13. Pastato įrengimų priežiūros darbuot.             1,50     831,05       396,65
14. Patalinė prižiūrėtojas             0,50     1279,33       416,25
15. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas             1,50     1833,02       1043,67
16. Raštinės administratorius             1,00     1026,18         559,96
17. Sandėlininkas             0,50      842,19         477,24
18. Specialistas             1,00     1189,75         696,16
19. Valytojas             2      607,00          416,25
20. Virėjas             3      825,53          479,01
21. Kiemsargis           0,75      877,01          740,00

 

Lopšelio-darželio “Žemuogėlė”  DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA