Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis “Žemuogėlė”, 190434937
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. balandžio 23  d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas   Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Nr. 2019 m. 1 ketvirtis (Eur.) 2018 m.
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2,15 1067,85
2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 11,64 1065,88
3. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6 1204,15
4. Auklėtojo padėjėjas 10,41 622,37
5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1551,72
6. Direktorius 1,00 1563,79
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 872,96
8. Logopedas 1,00 1194,62
9. Meninio ugdymo mokytojas 1,00 977,98
10. Neformaliojo ugdymo mokytojas 1,00 972,95
11. Raštinės administratorius 1,00 758,66
12. Pastato įrengimų priežiūros darbuotojas 1,50 563,33
13. Sandėlininkas 0,50 632,83
14. Maisto sandėlininkas 0,50 632,83
15. Pagalbinis darbuotojas 1,00 561,27
16. Specialistas 1,00 944,49
17. Patalynės prižiūrėtojas 0,50 561,27
18. Naktinė auklė 2,60 726,41
19. Valytojas 1,00 564,07
20. Virėjas 3,00 644,54
21. Kiemsargis 1,25 579,98