Klaipėdos lopšelis-darželis

SPALIS


BENDRUOMENĖS PROJEKTAS. MOLIŪGŲ FIESTA.

Tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumo, meninės raiškos, tyrinėjimo gebėjimus, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius.

Uždaviniai:

 • Skatinti ugdytinius aktyviai dalyvauti meninėje, kūrybinėje veikloje, suteikti kūrybinės sėkmės, pasitikėjimo, džiaugsmo pojūtį.
 • Sudaryti sąlygas atlikti užduotis ir dalyvauti veiklose.
 • Lavinti estetinio skonio pajautimą ir gebėjimą bendradarbiauti kūrybiniame procese.
 • Skatinti vaikų smalsumą stebint, analizuojant ir tyrinėjant kaip auginami, prižiūrimi ir panaudojami moliūgai.
 • Ugdyti supratimą apie maisto švaistymą.
 • Skatinti mokytojų, tėvų, vaikų kūrybiškumą, įgyvendinant projekto kūrybines idėjas, fantazijas.
 • Sukurtus darbus pristatyti darželio bendruomenei, surengiant parodą lauke darželio teritorijoje.

Renginį organizavo: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eugenija Merkelienė, visuomenės sveikatos specialistė Anastasija Konstantinova, muzikinę veiklą parengė meninio ugdymo mokytoja Alina Miliauskaitė.

2022.10.24 ORANŽINĖ VEIKLA

2022.10.25 MOLIŪGŲ ALĖJA

 

2022.10.26 SKANAUJAM SVEIKAI

2022.10.27 ŠOKIAI-POKIAI

2022.10.28 MOLIŪGAI IŠVAŽIAVO PAS GYVŪNUS

2022.10.29 Kaliausė kartu su išrinktais moliūgais išvažiavo į KLAIPĖDOS MOLIŪGŲ ŠVENTĘ 2022!


RYTMETIS. KELIONĖ PER METŲ LAIKUS.

Tikslas: supažindinti vaikus su metų laikais ir suteikti džiugią nuotaiką.

Uždaviniai:

 1. Įtvirtinti ugdytinių žinias apie 4 metų laikus.
 2. Puoselėti vaikų smalsumą apie sezoniškumo pasikeitimus mūsų supančiame pasaulyje.
 3. Sužadinti vaikų norą dainuoti daineles, šokti ratelius, žaisti žaidimus.
 4. Puoselėti vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Renginį organizavo: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Liudmila Osipenko ir meninio ugdymo mokytoja Alina Miliauskaitė.

Dalyviai: „R. gėlytės“ grupės vaikai.


PROJEKTAS. ŽAIDŽIU IR RŪŠIUOJU – APLINKĄ TAUSOJU!

Projekto tikslas: Ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakingą elgesį susidariusių atliekų tvarkymo srityje žaidžiant skaitmeninius žaidimus, organizuojant konkursus.

Projektą kuravo: Anastasija Konstantinova

Priešmokyklinė grupė „Bitutės“ ir ikimokyklinė grupė „Saulutė“ dalyvavo projekte ir susipažino su įvairiomis galimybėmis, padedančiomis išvengti atliekų, ar mažinti jų kiekį, antrinio atliekų panaudojimo galimybėmis, tinkamu susidariusių atliekų tvarkymu.

Žaidė edukacinius skaitmeninius žaidimus ir sėkmingai praėjo visus lygius. Ši šviečiamoji veikla supažindino vaikus su rūšiavimo būdais, dalyvavo rūšiavimo estafetėje. Vaikai kūrybiškai prisidėjo papuošiant darželio konteinerius, surūšiavo atliekas.

Už ugdytinių pastangas individualių poreikių kūrybos studija “Plunksnelė” įteikė vaikams padėkos raštus bei dovanas.

#aplinkosauga 

 

              

v  


AKTYVI VEIKLA. RUDENS GIMTADIENIS.

„R. Gėlytės“ grupės vaikai paminėjo „Rudens gimtadienį”. Šventės metu vaikai patyrė teigiamas emocijas, naujus įspūdžius apie aplink juos supančio rudens grožį.

      


PRAKTINĖ PASKAITA. JAUSMŲ ABĖCĖLĖ. 

VSS kartu su „Bitutės“ grupės vaikais aiškinosi kokios būna emocijos. Vaikai susėdo ratu, rideno kiekvienas iš eilės kauliuką ir vaizdavo emociją, kuri iškrito. Buvo aptarta, kurią emociją buvo tą dieną ir kodėl, kokios būna tinkamos išeitys probleminėse situacijose. Paskaitos metu kiekvienas pasigamino savo „antistresą“ nusiraminimui, pavaizdavo norimą emociją.

        

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38