Klaipėdos lopšelis-darželis

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos kategorija, suteikimo metai

1

Marina Lileikienė

Direktorė

Aukštasis, 2000 m., KU, edukologijos bakalauras

2.

Natalja Sosunova

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis, 1979, Šiaulių universitetas, rusų k.mokytoja III vadovo k. 1999 m.

3.

Alina Miliauskaitė

Meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠU, 2017 m., muzikos bakalauras,  2019 m. muzikos pedagogikos magistras Meninio ugdymo mokytojo k.

4.

Elina Bagdanova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 1989, Vilniaus ped.ins.,

Ikimokyklinio amžiaus pedagogas

Vyr. mokytojo k.1998 m.

5.

Alina Miliauskaitė Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis, ŠU, 2017 m., muzikos bakalauras,  2019 m. muzikos pedagogikos magistras Mokytojo k.

6.

Olga Gračiova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Minsko ped.institutas, 1983 m., ikimok.pedagogikos ir psichologijos dėstytojas Mokytojo k.

7.

Liudmila Osipenko

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 1992, ŠU, ikimok.amž.vaikų pedagogas Vyr. mokytojo k. 2009 m., mokytojo metodininko kat. 2014 m.

8.

Natalija Meižytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 1996, KU, ikimok.amž.vaikų pedagogas Vyr. mokytojo k. 2003 m.

9.

Natalija Solovej

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 1996,KU, ikimok.amž.vaikų pedagogas  Vyr. mokytojo kat. 2003 m.

10.

Alevtina Konstantinova

Priešmok. ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, 1981, Vilniaus ped.m-la, auklėtoja Vyr. mokytojo k. 1999 m.
11. Reda Vaškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ŠU, 1985, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytojo metodininko kat., 2014 m.

12.

Eugenija Merkelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, 2010, KU, edukologijos bakalauras Mokytojo k.

13.

Genovaitė Dambrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,Klaipėdos ped.mokykla, 1987 m., auklėtoja Vyr.mokytojo k. 2020 m.

14.

Oksana Kurilkina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,1989, Rusijos ped.m-la, auklėtoja Vyr. mokytojo k. 2003 m.

15.

Alevtina Gerasimovė

Lietuvių kalbos mokytoja

Aukštasis, 2000, KU, edukologas Vyr. mokytojo k. 2009 m., mokytojo metodininko kat. 2019 m.

16.

Loreta Karnauskė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, 2006, KU, edukologijos bakalauras

17.

Anželika Trofimova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 1990, Ukrainos ped.ins-tas, anglų k.mokytoja Vyr. mokytojo k., 1998 m.

18.

Ernesta Mikalauskienė Priešmok. ugdymo mokytoja Aukštasis, KU, 2005 m., edukologijos bakalauras Mokytojo k.

19.

Ala Mikulskaja

Logopedė

Aukštasis,1997, KU, edukologas.

2007m ŠU, logopedas

Vyr. mokytojo k. 2002 m., vyr. logopedo k. 2009 m., logopedo metodininko kategorija 2013 m.

20.

Ilona Austienė

Logopedė

Aukštasis, ŠU, 1995, edukologija (spec.pedagogika ir logopedija), bakalauras Spec.pedagogikos metodininkas

21.

Rūta Stončienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos ped.mokykla, 1969 m., auklėtoja Mokytojo metodininko k., 2012 m.
     22. Oksana Gončarova-Šykštė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis,  KU, 2016 m., ikimokyklinės pedagogikos bakalauras Mokytojo k.
     23. Svetlana Čadovič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
     24. Anastasija Konstantinova Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis, KU, 2015m., visuomenės sveikatos bakalauras Visuomenės sveikatos specialistas