Klaipėdos lopšelis-darželis

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos kategorijos suteikimo metai

1

Svetlana Riabko

Direktorė

Aukštasis, 67, Minsko ped.inst.,istorijos mokytoja III vadovo k. 1999 m.

2.

Natalja Sosunova

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis, 79, Šiaulių universitetas, rusų k.mokytoja III vadovo k. 1999 m.

3.

Klavdija Mitiašina

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, 74, kult.šviet.m-la, Rusija Vyr.muzikos m-jo k. 1999 m., vyr. auklėtojo k. 2009 m.

4.

Elina Bagdanova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 89, Vilniaus ped.ins.,

Ikimokyklinio amžiaus pedagogas

Vyr. auklėtojo k.1998 m.

5.

Galina Išimceva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 84,ŠU, ikimokyk pesag.ir psichol.dėstytoja Vyr. auklėtojo k 1998 m.

6.

Ana Strelnikova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 84, ŠU, ikimokyk.pedag.ir psichol.dėstytojas Vyr. auklėtojo k. 1998 m.

7.

Liudmila Osipenko

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 92, ŠU, ikimok.amž.vaikų pedagogas Vyr. auklėtojo k. 2009 m., auklėtojo metodininko kat. 2014 m.

8.

Natalija Meižytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 96, KU, ikimok.amž.vaikų pedagogas Vyr. auklėtojo k. 2003 m.

9.

Natalija Solovej

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 96,KU, ikimok.amž.vaikų pedagogas  Vyr. auklėtojo kat. 2003 m.

10.

Alevtina Konstantinova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, 81, Vilniaus ped.m-la, auklėtoja Vyr. auklėtojo k. 1999 m.
11. Alevtina Keršienė Priešmokyklinio
ugdymo mokytoja
Aukštasis, 81, ŠU, auklėtoja-metodininkė Vyr. auklėtojo k.
1998 m.

12.

Tatjana Prončenko

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 2001, Rusijos ped.inst-tas, pradinių kl.mokytoja Vyr. auklėtojo k. 2003 m.

13.

Genovaitė Dambrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos ped.mokykla, 1987 m., auklėtoja

14.

Oksana Dakinevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,89, Rusijos ped.m-la, auklėtoja Vyr. auklėtojo k. 2003 m.

15.

Alevtina Karavajeva

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, 2000, KU, edukologas Vyr. auklėtojo k. 2009 m.

16.

Irina Zaiceva

Priešmok. ugdymo mokytoja

Aukštasis, 82, KU, ikimok.pedagogikos ir psichol.pedagogas Vyr. auklėtojo k. 1996 m., metodininko kat. 2015 m.

17.

Anželika Trofimova

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Aukštasis, 90, Ukrainos ped.ins-tas, anglų k.mokytoja Vyr. auklėtojo k., 1998 m.

18.

Vida Kirsnienė

Neformaliojo  ugdymo mokytoja

Aukštasis,83, VU, lietuvių k. mokytoja Vyr. mokytojo k.

19.

Ala Mikulskaja

Logopedė

Aukštasis, 97, KU, edukologas.

2007m ŠU, logopedas

Vyr. auklėtojo k. 2002 m., vyr. logopedo k. 2009 m., logopedo metodininko kategorija 2013 m.

20.

Ilona Austienė

Logopedė

Aukštasis, ŠU, 1995, edukologija (spec.pedagogika ir logopedija), bakalauras Spec.pedagogikos metodininkas

21.

Rūta Stončienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, Klaipėdos ped.mokykla, 1969 m., auklėtoja Auklėtojo metodininko k., 2012 m.
     22.      Oksana Gončarova-Šykštė          Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis,  KU, 2016 m., ikimokyklinės pedagogikos bakalauras
     23.      Danutė Butylkina       Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštesnysis, Kapsuko ped.mokykla, 1987 m.,auklėtoja  Auklėtojo metodininko k.