Menu Close

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T2-354 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 ,,Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“

Skip to content